Jan Capelle

Jan Capelle

Jan Cappelle is professor in de elektrische energietechniek aan de KU Leuven Technologiecampus Gent. Met zijn 15-koppige E&A-onderzoeksteam verricht hij sinds 2008 onderzoek in autonome energie-systemen, energiemanagement en (lichte) elektrische voertuigen. Hij initieerde verschillende nationale en internationale onderzoeksprojecten in het thema van de elektrische mobiliteit.

Bron: Hogeschool van Amsterdam

Meer sprekers