Ingrid De Jonghe

Ingrid De Jonghe

Ingrid De Jonghe is juriste, criminologe, orthopedagoge en gedragstherapeute. Zij is auteur en lector Jeugd- en strafrecht en Ethiek aan de Plantijn Hogeschool te Antwerpen, en heeft een eigen praktijk als jeugdtherapeute. Ze is oprichtster, voorzitter en de stuwende kracht van TEJO: Therapeuten voor jongeren. In 2010 richtte ze het eerste TEJO-huis op in Antwerpen: vrijwillige therapeuten bieden er onmiddellijk en gratis kortdurende psychologische hulp aan jongeren tussen 10 en 20 jaar, kortdurend, onmiddellijk, anoniem en gratis. Intussen zijn er 13 TEJO-huizen.

Meer sprekers