Hugo von Meijenfeldt

Hugo von Meijenfeldt

Hugo von Meijenfeldt is Nederlands SDG Coördinator, Ministerie van Buitenlandse Zaken, waar hij stimuleert en coördineert van en rapporteert over de initiatieven van bedrijven, financiers, maatschappelijk middenveld, kennisinstellingen, jeugd/jongeren en overheden om in 2030 de ambitieuze 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (sociaal, milieu, economie, veiligheid) te halen.

Meer sprekers