Henk Ovink

Henk Ovink

Nederlands eerste internationale watergezant, Henk Ovink, maakte deel uit van president Obama’s ‘Hurricane Sandy Rebuilding Taskforce’. Hij spreekt tijdens de Opening Night op maandag 17 juni en de conferentie Climate Proofing The Region op dinsdag 18 juni.

De ‘Hurricane Sandy Rebuilding Taskforce’ moest de in 2015 zwaar getroffen Amerikaanse oostkust wapenen tegen klimaatverandering, zeespiegelstijging en extreme stormen, en bracht daar Nederlandse kennis en polderdenken in. Op basis van zijn ervaringen met de wederopbouw in New York na orkaan Sandy ontwikkelde Ovink een nieuwe aanpak van klimaatadaptatie. Deze aanpak beschrijft hij in zijn boek: Too Big. Rebuild by Design: A Transformative Approach to Climate Change.

 

Meer sprekers