Han Wiskerke

Han Wiskerke

Han Wiskerke is Professor Rural Sociology aan Wageningen University and Research en doet onderzoek naar de dynamiek van landbouw en plattelandsontwikkeling, voedselvoorziening en duurzame voedselplanning. Samen met Saline Verhoeven schreef Wiskerke het boek ‘Flourishing Foodscapes – Design for city region food systems’. De term ‘foodscapes’, een combinatie van ‘food’ en ‘landscape’, verwijst naar de sociale en ruimtelijke organisatie van netwerken en voedselsystemen. Met andere woorden: de fysieke plaatsen en sociale praktijken die te maken hebben met voedselproductie, voedselverwerking, distributie, verkoop, bereiding en consumptie. In het creëren van toekomstbestendige voedselsystemen is het van belang om niet alleen te kijken naar sociale, economische en ecologische duurzaamheid, maar ook naar de ruimtelijke kwaliteiten van het landschap en de manier waarop dit ingericht wordt.
Voedselproductie- en consumptie staan in direct verband met een aantal van de grote uitdagingen van deze tijd, zoals bevolkingsgroei, verstedelijking, klimaatverandering, biodiversiteit, afval en sociale ongelijkheid. Deze kwesties hebben ook een ruimtelijke component: voedsel heeft een grote impact op de stad (op consumptie en, in mindere mate, op de productie van voedsel) en op het platteland (voornamelijk productie, maar ook de rest van de voedselketen).

 

.

Meer sprekers