Hafid Ballafkih

Hafid Ballafkih

Dr. Hafid Ballafkih is onderzoeker aan de Hogeschool van Amsterdam gespecialiseerd in arbeid, arbeidsmarkt en   personeelsontwikkeling. Hij houdt zich bezig met strategische personeelsplanning en personeelsselectie en data driven decision making. Hij is geïnteresseerd in huidige en toekomstige arbeidsmarktontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor personeel in organisaties. Zo is hij onder andere bezig met het opzetten van een onderzoek naar Artificial Intelligence en het effect daarvan op competenties. Daarvoor bestudeerd hij de competenties die nodig zijn in de toekomst en hoe deze competenties ontwikkeld kunnen worden in en buiten de organisaties van de toekomst.

Hij is hoofd van de onderzoeksgroep Arbeid in Transitie en draagt bij aan het studentonderwijs door bijvoorbeeld het evalueren van, en adviseren over, de kwaliteit van het onderwijs en professionaliseren van personeel.

Meer sprekers