Evert Bartlema

Evert Bartlema

Sinds 8 oktober 2018 is Evert Bartlema directeur-bestuurder bij stichting!Woon, de organisatie waar bewoners in Amsterdam en enkele naburige gemeenten terecht kunnen met vragen en problemen op gebied van wonen. Naast zijn rol bij !Woon is Evert commissaris op voordracht van de huurders bij woningstichting Vestia en ben als visitator verbonden aan Cognitum. Evert spreekt tijdens het Amsterdams Klimaatakkoord op donderdag 20 juni.

Meer sprekers