Esther Agricola

Esther Agricola

Esther Agricola is directeur Ruimte en Duurzaamheid bij de gemeenste Amsterdam. Ze zit in verschillende commissies en besturen die zich bezighouden met het verbeteren van ruimtelijke kwaliteit en ontwerp. Ze spreekt op de Urban Talk Guest City Helsinki, op woensdag 19 juni.

Agricola was eerde directeur van de afdeling Monumenten en Archeologie en leidde zes jaar langs het KEI kenniscentrum, een nationale organisatie die zich richt op de herontwikkeling van gebieden.

Meer sprekers