Elmy Everaert

Elmy Everaert

Via eigen bedrijf Elmy Everaert Inclusief werkt ze mee aan de ontwikkeling van woonconcepten voor kwetsbare groepen en participatiemethoden. Hierbij begeleid ze het hele proces van idee- tot beheerfase en zorg voor draagvlak en uitvoeringskracht op tactisch-operationeel niveau. Bij Cliëntenbelang Amsterdam behartigt Elmy de belangen van mensen in kwetsbare woonomstandigheden en zet ze zich in voor hun gelijke kansen op een fijne woning en leefomgeving.

 

Meer sprekers