Eline Kik

Eline Kik

Als directeur van Green Business Club Nederland en programmadirecteur Green Business Club Zuidas verbind ik op zowel landelijk als lokaal niveau bedrijfsleven, overheid en andere organisaties, met als doel om gezamenlijk kantorenparken en bedrijventerreinen te verduurzamen. Met Green Business Club Zuidas werk ik samen met de aangesloten bedrijven aan een concreet, duurzaam programma rondom de thema’s duurzame energie, mobiliteit, afval & circulair, mensen en water & groen. In projectgroepen wordt kennis gedeeld en worden best practices uitgewisseld. De nadruk ligt hierbij op DOEN: de uitwerking en uitvoering van concrete projecten. Als directeur GBC Nederland signaleer ik kansen en behoeftes in het land om nieuwe, lokale Green Business Clubs op te richten en zet de eerste stappen hiertoe. Daarnaast verbind ik de zes lokale Green Business Clubs, met als doel kennisuitwisseling.

Meer sprekers