Edward Iemenschot

Edward Iemenschot

Dagelijks komen 600 vrachtwagens met afval uit de metropoolregio Amsterdam en daarbuiten naar AEB in het Westelijk Havengebied. Dit komt neer op 1,4 miljoen ton afval dat het bedrijf verwerkt. Uit de regio, maar ook uit het Verenigd Koninkrijk. In 2017 is een nieuwe scheidingsinstallatie in gebruik genomen voor het grootschalig nascheiden van huishoudelijk afval. Hier win het bedrijf zeven soorten grondstofstromen terug voor hergebruik.

Edward Iemanschot adviseert en ontwikkelt op strategisch niveau over de uitbreiding en haalbaarheid van nieuwe activiteiten voor AEB in de transitie naar duurzaam grondstoffen- energiebedrijf. Ook is hij verantwoordelijk voor het ontdekken, verkennen, voorbereiden en uitvoeren van programma’s en projecten.

Meer sprekers