Dirk Koolen

Dirk Koolen

Second Love Food wil een wereld waarin groei van welvaart wordt gestimuleerd, zonder dat dit ten koste gaat van de perspectieven voor toekomstige generaties. Duurzaam gebruik van voedselgrondstoffen is de sleutel tot die wereld. Meer waarde halen uit voedselverspilling is de missie.

Second Love Food helpt bedrijven en overheden de transitie te maken van verspilling naar gebruik van voedsel. Vanuit een vernieuwende kijk op voedselverspilling stellen wij opdrachtgevers in staat hun onverkocht overschot te beheersen en het ontstaan van afval door verspilling aan te pakken. Door samen met ketenpartners de regie te voeren over verspillingsstromen, zorgen wij er samen voor dat producten circulair kunnen worden ingezet.

Second Love Food ontwerpt en implementeert structuren en processen voor verspillingsbeheersing en reststroom- management. Wij werken daarin transparant, resultaatgericht en onafhankelijk. Voor onze opdrachtgevers levert onze aanpak direct resultaat op: lagere kosten, betere milieuprestaties en kansen om te innoveren.

Meer sprekers