Cintha van Heeswijck

Cintha van Heeswijck

Cintha van Heeswijck is directeur van ARTZUID, een tweejaarlijkse beeldententoonstelling op de Appollolaan en Minervalaan in Amsterdam. Het initiatief tot ARTZUID werd in 2008 genomen door Cintha van Heeswijck-Veeger. Ze wilde door het organiseren van een hoogwaardige beeldententoonstelling ook de aandacht vestigern op het uit 1914 daterende stedelijke uitbreidingsplan, het zogenaamde Plan Zuid van H.P. Berlage. De tentoonstelling kan gratis worden bezocht.

Meer sprekers