Chris Kuijpers

Chris Kuijpers

Chris Kuijpers is directeur-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij richt zich onder andere op het de samenwerking tussen woningbouw, ruimtelijke ontwikkeling en bestuur.

Daarvoor was hij directeur-generaal Milieu en Internationaal bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu en in die functie betrokken bij de totstandkoming van het akkoord van Parijs uit 2015, waar mondiaal afspraken werden gemaakt over het beperken van de CO2 uitstoot. Eerder was hij onder andere directeur-generaal Ruimte en Water bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu, directeur-generaal Ruimte en directeur Realisatie en Ontwikkeling bij het toenmalig ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu.

Voordat hij bij de rijksoverheid kwam werken was hij planoloog, als onderzoeker en in de advieswereld.

Meer sprekers