Caroline Nevejan

Caroline Nevejan

Caroline Nevejan is Chief Science Officer bij de Gemeente Amsterdam en bijzonder hoogleraar Designing Urban Experience aan de Universiteit van Amsterdam.

Nevejan is als Chief Science Officier verantwoordelijk voor onderzoek, wetenschap en kennisontwikkeling in de stad. Voor haar is beleid een proces waar iedereen bij betrokken moeten worden. Dat doet ze ook in haar onderzoeksprogramma Designing Urban Experience. Daarbij werken wetenschappers, bewoners, kunstenaars, ontwerpers en ambtenaren met elkaar aan vernieuwende aanpakken en methodes voor de Metropoolregio Amsterdam.

Ook in het project City Rhythm gaat het om collaboratie: ambtenaren, wetenschappers en studenten uit zes gemeentes bestuderen of de ritmes in een stad kunnen worden beïnvloed door sociale cohesis in de buurt.

Nevejan is ook een Nederlandse internetpionier; ze schreef in 2014 How Amsterdam Invented the Internet: European Networks of Significance, 1980-1995.

Meer sprekers