Boris Buffing

Boris Buffing

Opgeleid als planoloog aan de Universiteit van Amsterdam, weet Boris Buffing het fijne van gebiedsontwikkeling. Zodoende werkt hij al 13 jaar voor de gemeente Almere met focus op dit onderwerp. Sinds 4 jaar is Boris ook programmadirecteur van Almere 2.0, dat inspeelt op de toekomstige groei en ontwikkelingen van de stad. In die hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor onder meer de grootstedelijke ontwikkelingen in Oosterwold en Almere-Poort. Op 21 juni spreekt hij hierover tijdens de meetup Expeditie Almere in het WTC Almere.

Meer sprekers