Bert Bredeweg

Bert Bredeweg

Bert Bredeweg is lector Didactiek van de Bètavakken aan de Hogeschool van Amsterdam. Dit lectoraat is gepositioneerd in het Kenniscentrum van de Faculteit Onderwijs en Opvoeding van de HvA. Hij richt zich op het verzamelen, ontwikkelen en toepasbaar maken van vakdidactische kennis en inzichten. Specifiek zijn deze inzichten gericht op Wetenschap en Techniek in het primair onderwijs en de bètavakken in het voortgezet, beroepsonderwijs en lerarenopleidingen. Hij is tevens associate professor aan de Universiteit van Amsterdam werkzaam bij het Instituut voor Informatica.

Hij publiceert regelmatig  Aan de UvA leidde hij de Qualitative Reasoning Group. Deze onderzoeksgroep genoot internationale bekendheid door haar werk op het terrein van Kwalitatief Redeneren, een techniek ontwikkeld binnen de Kunstmatige Intelligentie, en hoe deze in te zetten rond complexe vraagstukken zoals duurzaamheid (Sustainable Development). Bert Bredeweg heeft ruime ervaring met toegepast onderzoek en valorisatie, ook in het voortgezet en hoger onderwijs. Hij werkt daarbij aan onderwerpen zoals leren door Conceptueel Modelleren, in het bijzonder oorzaak-gevolg denken, Gamification en Learning Analytics.

Meer sprekers