Berno Strootman

Berno Strootman

Landschapsarchitect Berno Strootman is Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving. Hij adviseert over ruimtelijke programma’s en projecten van het Rijk en van andere partijen die invloed hebben op de toekomst van het (cultuur)landschap en het waterbeheer. Hij spreekt woensdag 19 juni op de Metropolitan Conference Intens; de toekomst van het MRA landschap en zaterdag 22 juni op de Urban Conference Governing Brooklyn

Strootman is onder meer betrokken bij de landschappelijke gevolgen van de energietransitie en de uitwerking en uitvoering van het Deltaprogramma. Hij is ook oprichter en directeur van Strootman Landschapsarchitecten. Hij werkte aan strategische opgaven en het vertalen daarvan naar concrete maatregelen en aan een groot aantal watergerelateerde opgaven, zoals het Deltaprogramma IJsselmeergebied, integrale beekherstelopgaven voor waterschappen en stedelijke opgaven met een belangrijke watercomponent. Daarnaast heeft hij veel ervaring met het ontwerpen van parken en landgoederen, natuurontwikkeling, en stedenbouwkundige plannen.

Cultureel erfgoed in ruimtelijke plannen is voor hem een belangrijk aandachtspunt. Strootman was van 2006-2010 voorzitter van de Adviescommissie Belvedere van het Stimuleringsfonds voor Architectuur. Hij zit regelmatig in jury’s, is supervisor, gastdocent, schrijft over landschapsarchitectuur en heeft met zijn bureau diverse prijzen gewonnen.

Meer sprekers