Berdie Olthof

Berdie Olthof

Berdie Olthof is mede-oprichter van ontwerpbureau Feddes/Olthof landschapsarchitecten en is lid van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Eindhoven. Ze spreekt woensdag 19 juni op de Metropolitan Conference Intens.

Olthof studeerde landschapsarchitectuur, stedenbouw en archtitectuur. Ze werkte voor provinciale en rijksoverheden en als projectleider bij H+N+S Landschapsarchitecten. Ze richt zich op de landschappelijke inpassing van infrastructuurlijnen en ontwerpen voor grote landschapsparken. Ze geeft ook les aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam.

Meer sprekers