Aminata Cairo

Aminata Cairo

Aminata Cairo is Lector Inclusieve Educatie aan de Haagse Hogeschool, maakt zich hard voor een cultuurverschuiving binnen het academische landschap. Ze spreekt tijdens de Opening Night op maandag 17 juni.

Cairo is geboren in Nederland maar doorliep haar academische loopbaan in de antropologie en klinische psychologie in de Verenigde Staten waar ze in 2007 promoveerde. Na haar terugkeer in Nederland in 2015, is ze aan de slag gegaan als beleidsmedewerkster diversiteit aan de Universiteit Leiden en sinds 2018 als Lector aan de Haagse Hogeschool.

Meer sprekers