Adnan Tekin

Adnan Tekin

Adnan Tekin is gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor natuur, milieu, arbeidsmarkt en Schiphol, voor de PvdA. Hij spreekt woensdag 19 juni op de Metropolitan Conference Intens.

Tekin begon zijn politieke loopbaan in 2011 als lid van de Provinciale Staten namens de PvdA en was sindsdien verantwoordelijk voor de portefeuille economie en bestuur. In maart 2015 werd hij vicevoorzitter van de fractie. 

Tot aan zijn benoeming tot gedeputeerde in december 2016 werkte hij als Senior Strategisch Adviseur Werk en Inkomen voor de gemeente Amsterdam.

Zijn portefeuille omvat: Natuur en landschap, milieu, Schiphol, recreatieschappen en onderwijs en arbeidsmarkt.

Meer sprekers