Privacy verklaring

In deze privacy verklaring staat welke persoonsgegevens we verzamelen van onze bezoekers en gebruikers, voor welk doel, en hoe we deze gegevens beveiligen. We behouden het recht om deze privacyverklaring te wijzigen of aan te vullen. Bij substantiële wijzigingen stellen we je hiervan op de hoogte.

Welke persoonsgegevens verwerken we? En met welk doel?
WeMakeThe.City verwerkt persoonsgegevens wanneer je;

  1. Een pas koopt of een ticket reserveert voor één van de programma’s van 17 tot en met 23 juni 2019. In dat geval maak je zelf een profiel aan, en verstrek je deze gegevens zelf. Hierin verwerken we alleen: je voor- en achternaam, je e-mailadres en woonplaats.
  2. Je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief. Deze gegevens verstrek je zelf. Hierin verwerken we alleen: je voor- en achternaam, en je e-mailadres.

Ons doel?

  1. Je aanmelding voor de programma’s mogelijk te maken, en je hierover service e-mails te kunnen sturen, met informatie omtrent het programma.
  2. Je up-to-date houden van de aankomende programma’s en events via mail. Inschrijving gebeurt via de externe partij MailChimp als je je hiervoor aanmeldt via onze website.
  3. Koop je een ticket en maak je dus een account aan? Dan krijg je ook hier bij het inschrijven de mogelijkheid om je aan te melden voor onze nieuwsbrieven, door middel van een opt-in. Je kunt je te allen tijde uitschrijven voor deze e-mails; onderaan elke nieuwsbrief is hiervoor een uitschrijf-link opgenomen.

Delen van persoonsgegevens met derden

WeMakeThe.City verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. WeMakeThe.City  blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Inzien betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou te sturen. Corrigeren of verwijderen kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

WeMakeThe.City  neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Vragen?

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar, recht op gegevensoverdraagbaarheid, of als je er van overtuigd bent dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, of heb je andere vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking of beveiliging? Neem dan contact met [email protected]. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.