Beeld Fabrizio Di Ruscio

Terug

Iedereen gezond in de stad

Conferentie

De impact van een stedelijke omgeving op de gezondheid van haar inwoners is groot. Een groot aantal mensen op een klein oppervlakte, dat legt een druk op onder andere hygiëne, luchtkwaliteit, ruimte voor groen en openheid en de mogelijkheid om te bewegen. 

Hoe kunnen mensen verleiden gezond te eten en te bewegen in de stedelijke omgeving?

Bovendien blijkt er een een sterke relatie te bestaan tussen aspecten als opleidingsniveau, inkomen en culturele achtergrond enerzijds, en gezondheid anderzijds. Hierdoor zien we op postcode-niveau grote verschillen in gezondheid. In onze groeiende steden, is dat steeds meer reden voor zorg.

Hoewel het meten van de precieze impact van stedelijkheid op de gezondheid een complexe aangelegenheid is, brengt het beslist enkele vraagstukken met zich mee. In de conferentie Iedereen gezond in de stad willen we vanuit diverse perspectieven kijken naar een aantal van deze vraagstukken; hoe kunnen we gezondheidsverschillen in de stad begrijpen en verminderen? Hoe kunnen we mensen verleiden gezond te eten en te bewegen in de stedelijke omgeving? Hoe kunnen we eenzaamheid in Amsterdamse buurten verminderen? En wat kan de opkomst van digitale fabricage, waardoor het steeds meer mogelijk is je eigen producten te maken, betekenen voor de zelfredzaamheid van patiënten en hun omgeving?

De conferentie Iedereen gezond in de stad vindt plaats op donderdag 21 juni en wordt mede-georganiseerd door AMCGGD, AHTIAmsterdam Economic BoardWaag en de Gemeente Amsterdam.