Terug

HvA: de hogeschool van, voor en met Amsterdam

De Hogeschool van Amsterdam is de hogeschool van, voor en met Amsterdam. Het praktijkgerichte onderwijs en onderzoek is er nadrukkelijk op gericht om bij te dragen aan de ontwikkeling van de stad Amsterdam. Er wordt met onderzoek en onderwijs vanuit verschillende disciplines samengewerkt aan het oplossen van grootstedelijke en maatschappelijke vraagstukken. 

Omdat WeMakeThe.City volledig in het teken staat van stedelijke innovatie, is de HvA met haar onderwijs en onderzoek een belangrijke leadpartner in de totstandkoming van de festivalagenda. 

De HvA heeft vijf speerpunten die als uitgangspunt gelden voor het praktijkgericht onderzoek: Urban Management, Urban Technology, Urban Education, Urban Vitality en Amsterdam Creative Industries. Vanuit deze verschillende disciplines worden er gedurende de festivalweek verbindingen gelegd  tussen onderzoeksvragen en -resultaten en de verschillende thematische Urban Conferences die tijdens WeMakeThe.City plaatsvinden. 

Zo werken wij samen met hoogleraren, docenten én studenten aan betere steden voor iedereen!