Beeld AHK

Terug

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten: de stad als inspiratiebron

Open huis

De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) leidt studenten op voor het nationale en internationale werkveld van kunst, cultuur en erfgoed. De zes academies van de AHK dagen bijzonder getalenteerde studenten uit hun artistieke identiteit te ontwikkelen vanuit vakmanschap en traditie, met oog voor vernieuwing en in nauwe verwevenheid met het internationaal toonaangevende werkveld waarvan Amsterdam de spil is.

Voor de AHK is de verbinding met de stad onmisbaar. Zij gelooft dat kunst van groot belang is voor het maatschappelijk welzijn en kan bijdragen aan een plezierige leefomgeving, in al zijn facetten. In het onderwijs en in projecten van studenten staat de stedelijke omgeving, de manier waarop kunst daarin een plaats heeft en de betekenis die kunst heeft voor de stad, meer en meer centraal. In het onderzoek dat de AHK uitvoert is een van de speerpunten de manier waarop kunst en cultuur kunnen bijdragen aan de leefbaarheid van de stad.

Amsterdam is daarmee voor studenten, docenten en overige medewerkers een voortdurende inspiratiebron, een vertrekpunt voor artistiek onderzoek én de plek waar de vruchten van alle creatieve activiteiten geplukt kunnen worden. Tijdens WeMakeThe.City toont de AHK een aantal actuele projecten waarin de stad, haar inwoners en haar bezoekers het hoofdonderwerp zijn.