Sahar Noor (NL)

Sahar Noor (NL)

Sahar Noor (Amsterdam) is projectleider inclusie en diversiteit bij Movisie en werkzaam bij KIS (Kennisplatform Integratie & Samenleving). Ze is onderzoeker en trainer op allerlei diversiteitsonderwerpen, maar specifiek behoren Islam, gender, emancipatie, etnisch profileren, jongeren met een migratieachtergrond en empowerment tot haar expertise. Sahar werkt met diverse sociale professionals, zoals jongerenwerkers, docenten, politieagenten en psychologen. Ook werkt ze nauw samen met diverse zelforganisaties en jongeren platforms.

Meer sprekers