Nelleke Hilhorst

Nelleke Hilhorst

Nelleke Hilhorst is dé probleemoplosser op het gebied van jeugdzorg, jeugdbescherming en jeugd & veiligheid. Ze spreekt tijdens het programma-onderdeel ‘Onze veilige buurt‘ tijdens de Veiligheids-top in de Kbuurt op donderdag 20 juni.

Nelleke is associated partner bij de DSP-groep (een onafhankelijk bureau voor onderzoek, advies en management en actief op de thema’s Jeugd, Wonen, Veiligheid, Kunst en Cultuur, Sport en Openbare ruimte), en  werkt voor de overheid (ministeries, provincies, gemeenten) en voor maatschappelijke organisaties op landelijk, regionaal en lokaal niveau.

Ze houdt zich bezig met programma management, advies, onderzoek en coaching in de jeugd sector. Ontwikkelt en adviseert over de aanpak op het terrein van de jeugdhulp en Jeugd & Veiligheid. Verbindt wetenschappelijke kennis en inhoudelijke kennis van de uitvoeringspraktijk aan kennis van politiek, beleid en organisatie. Was eerder onder andere gemachtigde namens waarnemend burgemeester Van Aartsen voor de aanpak Wittenburg na de schietpartij (in 2018); en aangesteld als stedelijk probleemoplosser voor overlast in De Banne in Amsterdam Noord, in opdracht van directeur OOV. 

 

Meer sprekers