Nele Samson (NL)

Nele Samson (NL)

Nele Samson is architect, burgeractivist bij stRaten-generaal en in opleiding als lifecoach. Ze neemt deel aan het programma Guest City: Antwerpen op dinsdagavond, 18 juni.

Als architect werkte ze geregeld voor particulieren, maar hoofdzakelijk aan projecten met een openbaar karakter (scholen en gezondheidszorg). Bijvoorbeeld voor de dienst infrastructuur van de Vrije Universiteit Brussel, aan innovatieve projecten voor de universiteit en haar diensten, van labo’s tot kantoren, maar ook aan een Learning and Innovation Center (LIC) en een bredeschoolproject bestaande uit een kinderdagverblijf (VUB), kleuter- en lagere school (GO!), scoutslokalen (FOS OpenScouting – de Faunaten), Huis van het Kind en Centrum Algemeen Welzijn (CAW). Het bredeschoolproject Theodoortje werd in 2017 laureaat BeExemplary van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest omwille van zijn exemplarische karakter op het vlak van architecturale & stedenbouwkundige kwaliteit, het sociale, het milieu en de kringloopeconomie. De rode draad in al deze projecten is sociale en architecturale duurzaamheid.

Als lifecoach wil Nele mensen duurzaam verbinden met elkaar, zichzelf en de samenleving.

Ook als geëngageerde burger streeft ze een duurzame levensstijl na. Ze kiest voluit voor duurzame mobiliteit, lokale en seizoensgebonden producten en een zero waste levenswijze. Een kritische levenshouding sluit daar naadloos bij aan.

Meer sprekers