Justin Schild

Justin Schild

Justin Schild werkt als opleidingsmanager bij ROC TOP en zet zich binnen deze school in voor onderwijsvernieuwing. Hiervoor was hij docent op Het Wellant College, een groene school.

‘Een aantal jaren terug zag ik dat de studenten aan het veranderen waren en het onderwijs steeds minder aansloot bij de belevingswereld van de huidige student. De docent werkte heel hard en de student zat achterover te consumeren, dat moest anders. Hiermee zijn wij een onderwijsvernieuwing gestart waarbij het onderwijs meer met en in het bedrijf moet worden uitgevoerd. Mede door de partners waar we mee samenwerken, maar ook geïnspireerd door het boek Doughnut Economics van Kate Raworth, de beslissing genomen dat wij onze studenten bewust moeten maken van duurzaamheid en circulariteit. Dit gaat nu integraal worden opgenomen in ons onderwijsprogramma. Modulair, circulair en gepersonaliseerd onderwijs.’ 

Meer sprekers