Daphne Clement

Daphne Clement

Daphne Clement (Amsterdam) is mentor en (stage) docent bij de opleiding Pedagogiek aan de Hogeschool van Amsterdam. Daarnaast is ze columnist voor Pedagogiek in Praktijk Magazine. In het verleden deed ze onderzoek voor onderzoeksbureau Noorda en Co en was ze docent Welzijn op Horizon College in Purmerend. Eerder leidde Daphne al gesprekken voor Gemeente Amsterdam. Voor WeMakeThe.City zal ze tijdens Connecting College and Community op dinsdag 18 juni als gespreksleider optreden.

Meer sprekers